ศึกษาดูงาน 2565

มจร. และสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานที่อุทัยธานีและนครสวรรค์

FASHION WEEK LONDON

February 2023
พิธีเปิดตัวสมาคม
ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU
Click Here
ปลูกไม้ถวายแม่
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกไม้ถวายแม่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
Click Here
ONE TREE ONE LIFE
โครงการ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต สวนสัตว์อุบลราชธานี 2559
Click Here
1 ต้นไม้ 1 ชีวิต
โครงการ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต มิตรภาพไทย จีน
Click Here
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ จ.ศรีสะเกษ 2561
Click Here
Previous
Next

สมาคมโลกสีเขียว

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(Green Earth Environmental Sustainable)

“สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เกิดจากจิตสำนึกที่รักโลก ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นหลังมีป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติไว้ใช้อย่างพอเพียง และที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน “ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน”