สมาคมโลกสีเขียว

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(Green Earth Environmental Sustainable)

“สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เกิดจากจิตสำนึกที่รักโลก ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นหลังมีป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติไว้ใช้อย่างพอเพียง และที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน “ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน”

โครงการปลูกต้นไม้หลวงปู่มั่น อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
Previous
Next
"กราบนมัสการ สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา สมเด็จพระวรกาโคดะ ศรีญานรัตนะ มหานายกะเถระ สยามวงศ์ ฝ่ายอัสคิริยะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียว เพื่อทำกิจกรรมสร้างความดี ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ลดขยะ การใช้พลังงานหมุนเวียน สาธุ สาธุ สาธุ"
Previous
Next
อบรมให้ความรูู้เรื่องพลังงานทดแทนเพื่อประชาชน ที่วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
"กราบนมัสการ รองสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา ที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียว เพื่อทำกิจกรรมสร้างความดี ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ลดขยะ การใช้พลังงานหมุนเวียน สาธุ สาธุ สาธุ"
ผศ.อาคม วามะลุน คณะอนุกรรมการ โครงการ "ต้นไม้เพื่อชีวิต ร่วมพิชิตโลกร้อน อุบลราชธานี" สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สัมภาษณ์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Click Here
ผศ.อาคม วามะลุน คณะอนุกรรมการ โครงการ "ต้นไม้เพื่อชีวิต ร่วมพิชิตโลกร้อน อุบลราชธานี" สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สัมภาษณ์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Click Here
Previous
Next

หนังสือชุดเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หนังสือชุดเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก อนุบาลและชั้นป.1-ป.3

Wiener Thaifestivalwochenende fand großen Anklang

https://www.european-news-agency.de/

The Thailand Summer Festival 2023 Organized in Vienna

https://raztv.net/

ศึกษาดูงาน 2565

มจร. และสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานที่อุทัยธานีและนครสวรรค์

FASHION WEEK LONDON

February 2023
พิธีเปิดตัวสมาคม
ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU
Click Here
ปลูกไม้ถวายแม่
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกไม้ถวายแม่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
Click Here
ONE TREE ONE LIFE
โครงการ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต สวนสัตว์อุบลราชธานี 2559
Click Here
1 ต้นไม้ 1 ชีวิต
โครงการ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต มิตรภาพไทย จีน
Click Here
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ จ.ศรีสะเกษ 2561
Click Here
Previous
Next